People

 

Ph.D. and postdoc Alums: 

Honghu Zhang

Yan Xiong

Guolong Zhu

Christine Wang

Zhiwei Lin

Shuting Xiang

Jason S. Kahn

James Huang

 

Master's Alums: 

Huajian Ji

Pratiksha Chotalia 

Xuanzi (Arella) Chen

 

Undergraduate Alums: 

Ketsia Zinga

Amalya Johnson

Sean Wang

Sam Lossef

Ewelina Randall

Margot Anne Szamosszegi

Lucas Emiliano Bosteels

Indira Roy